Hossu Automobile

Bd. Mihai Viteazu 100/J, Zalău

Termeni și condiții

TITULARUL SITE-ULUI

Titularul website-ului www.hossuautomobile.ro este societatea HOSSU AUTO RULATE SRL, având sediul social în Zalău, județul Sălaj, str. Simion Bărnuțiu nr.2, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J31/158/2021 și cod unic de înregistrare 43929622. 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Designul și conținutul website-ului www.hossuautomobile.ro aparțin în exclusivitate Societății HOSSU AUTO RULATE SRL și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile de utilizare a mărcilor ce apar pe website aparțin sau au fost licențiate, după caz, către HOSSU AUTO RULATE SRL.

DEFINIȚII

„Site”, „acest site” și „Site-ul” desemnează site-ul www.hossuautomobile.ro.

„Vizitator” înseamnă orice persoana care accesează site-ul www.hossuautomobile.ro, indiferent de motiv.

„Conținut” înseamnă:

  • toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament digital;
  • conținutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor sau clienților săi de către HOSSU AUTO RULATE SRL prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • informații legate de produsele, evenimentele, noutăţile, ofertele speciale, serviciile și/sau tarifele practicate de HOSSU AUTO RULATE SRL într-o anumită perioadă.

„Date personale” – informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteți fi identificat. A se vedea paginile Protecția datelor și Politica cookies pentru mai multe informații.

ACCEPTUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Înainte de a naviga pe website-ul www.hossuautomobile.ro vă rugăm să citiți cu atenție precizările următoare. Ele stabilesc termenii și condițiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc website-ul www.hossuautomobile.ro. 

Accesarea site-ului presupune acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor și Condițiilor publicate, acestea având valoare contractuală deplină. În cazul în care nu doriți să acceptați acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați telefonic, pe email sau direct la una din locațiile noastre.

Acest principiu al acceptării implicite nu se aplică cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care am putea să le colectăm atunci când interacționăm cu dvs. prin navigarea pe website, situații pentru care se aplică regulile speciale ce se găsesc în cadrul următoarelor pagini: Protecția datelor și Politica Cookies.

HOSSU AUTO RULATE SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul website-ului. Folosirea în continuare a site-ului de către vizitator constituie un raspuns afirmativ de acceptare a modificărilor aduse prezentului contract.

CONȚINUTUL SITE-ULUI

Conținutul, astfel cum este definit, încluzand dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, este proprietatea exclusivă a Societății HOSSU AUTO RULATE SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau îndirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea în alt mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original.

Informațiile publicate pe site-ul www.hossuautomobile.ro sunt informații de interes general despre HOSSU AUTO RULATE SRL, produsele comercializate de partenerii săi, opiniile utilizatorilor despre produse cât și alte informații considerate de HOSSU AUTO RULATE SRL ca fiind de interes pentru vizitatori.

HOSSU AUTO RULATE SRL își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site-ul www.hossuautomobile.ro.

HOSSU AUTO RULATE SRL își rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afișare care pot surveni în urma unor greșeli de dactilografiere, lipsă de acuratețe sau erori ale produselor software, fără a anunța în prealabil.

COPYRIGHT

Continutul site-ului www.hossuautomobile.ro –  imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Societății HOSSU AUTO RULATE SRL și/sau a furnizorilor săi care au autorizat-o sa îl foloseasca și este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

Așadar, folosirea în orice scopuri, fără acordul HOSSU AUTO RULATE SRL, a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus poate fi sancționată conform legilor în vigoare.  Orice reproducere, publicare, descărcare, afișare, distribuție sau transmitere a unui text, a unei imagini, a unui grafic, a unui logo, a unei pictograme sau a oricărui aranjament al acestora, precum și orice cod sursă sau software asociat este interzisă pentru orice uz comercial sau public fără acordul prealabil scris al HOSSU AUTO RULATE SRL sau al titularului dreptului de autor. 

Orice adaptare, modificare, utilizare sau creație pornind de la materialul sau informațiile conținute pe acest site este interzisă pentru utilizare, alta decât cele în scopuri private și non-comerciale. În plus, sunteți de acord să utilizați acest site doar în scopuri legale.

Orice conținut, fișier, document, feedback, comentariu, sugestie, idee, date, informații, imagini, și, în general, orice materiale pe care le trimiteți site-ului www.hossuautomobile.ro sau către HOSSU AUTO RULATE SRL cu referire la acest site Web sau la utilizarea acestui site sau a oricărei parti sau secțiuni a acestuia este considerată neconfidențială și neprotejată.

Ne rezervăm dreptul de a utiliza acest Conținut al utilizatorului în mod nelimitat, inclusiv, fără a se limita la: salvarea, stocarea, copierea, reproducerea, publicarea, postarea, transmiterea, distribuirea, afișarea, modificarea, traducerea, incorporarea în alte materiale și în orice mod comercial.

HOSSU AUTO RULATE SRL va avea dreptul nelimitat de a utiliza orice idei, concepte, know-how sau tehnici primite de HOSSU AUTO RULATE SRL sub formă de Conținut al utilizatorului, pentru orice scop, inclusiv, fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor și serviciilor bazate pe astfel de informații și fără ca utilizatorul care a trimis, creat și/sau realizat conținutul relevant să aibă dreptul de a primi compensații.

HOSSU AUTO RULATE SRL vă invită astfel să nu ne trimiteți prin intermediul site-ului Web niciun conținut, obiect sau informație care ar putea intra în categoriile menționate anterior și/sau pe care le considerați confidențiale sau subiect al protecției prin drepturi de autor.

HOSSU AUTO RULATE SRL își rezervă dreptul de a verifica întreg Conținutul trimis/încărcat/publicat de utilizator pe site și de a sterge, modifica sau respinge anumite articole trimise.

ACCES

Accesul pe website-ul www.hossuautomobile.ro este liber și nu necesită configurarea unui utilizator. Pentru cookies și identificatori online, date ce pot fi colectate și utilizate la simpla vizitare a website-ului, vă rugăm să vedeți Despre cookies și Protecția datelor.

Utilizarea formularului de contact necesită furnizarea de date cu caracter personal; pentru fiecare astfel de situație vă oferim informații cu privire la ce date colectăm, de ce și cum și în ce scop le prelucrăm – vă rugăm să consultați Platforma informare GDPR.
Pentru a înțelege modul în care prelucrăm date personale, a se consulta Politica de confidenţialitate disponibilă pe site.

Dacă veţi furniza date ireale sau ale unei alte persoane, răspunderea este strict a dumneavoastră, conform legii, dar HOSSU AUTO RULATE SRL are dreptul de a şterge contul astfel creat imediat ce va afla de situație.

HOSSU AUTO RULATE SRL poate, fără nici o altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite justificarea atitudinii sale, să suspende sau să interzica accesul dumneavoastră la conținutul site-ului www.hossuautomobile.ro sau doar la o parte a acestui conținut. În cazul in care administratorii site-ului vă vor interzice accesul, nu veți fi îndreptățit la primirea niciunei despăgubiri.

LEGĂTURI

Website-ul www.hossuautomobile.ro poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri și conținutul lor o poarta în intregime proprietarii acestora.

HOSSU AUTO RULATE SRL nu își asumă responsabilitatea pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupus a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

O parte din conținutul site-ului www.hossuautomobile.ro, respectiv textele, descrierile produselor, caracteristicile lor tehnice, imaginile și simbolurile lor, este pusă la dispoziția noastră de producătorii și furnizorii parteneri. Din acest motiv, HOSSU AUTO RULATE SRL nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile create de erorile, lipsa de acuratețe sau neactualizarea informațiilor publicate sau mentinuțe pe site.

Imaginile prezentate  pe site-ul www.hossuautomobile.roau rol exemplificativ, iar produsele și/sau serviciile efectiv livrate pot fi diferite comparativ cu imaginile existente pe site, în orice mod (configurare, culoare, accesorii, aspect, ambient, etc.)

HOSSU AUTO RULATE SRL nu garantează disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afișate în promoțiile desfășurate prin intermediul site-ului.

HOSSU AUTO RULATE SRL nu este responsabilă pentru greșelile de tipărire sau de afișare a prețurilor, caracteristicilor, imaginilor produsele sau serviciilor afișate pe website-ul www.hossuautomobile.ro.

HOSSU AUTO RULATE SRL nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către vizitatori a „Termenilor si Condițiilor”.

HOSSU AUTO RULATE SRL nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționarii site-ului www.hossuautomobile.ro, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afișate pe acestea.

Prin prezenta, recunoașteți și sunteți de acord că utilizarea site-ului www.hossuautomobile.ro are loc pe riscul dvs. exclusiv și sunteți pe deplin responsabil pentru utilizarea de catre dvs. a site-ului i a oricărui conținut al terților în legatură cu site-ul. 

HOSSU AUTO RULATE SRL ia toate măsurile necesare pentru a reduce, în mod rezonabil posibil, riscul ca site-ul www.hossuautomobile.ro și conținutul său să conțină viruși sau defecte. Cu toate acestea, HOSSU AUTO RULATE SRL nu poate garanta că echipamentul tehnic, hardware-ul sau software-ul sau orice date stocate sau create de echipamentul tehnic, hardware-ul sau software-ul dvs. nu vor fi în niciun caz deteriorate, corupte, pierdute sau afectate altfel dacă accesați sau utilizați site-ul sau orice conținut.

Sunteți responsabil pentru achiziționarea mijloacelor tehnologice, informatice si de telecomunicatii, precum și pentru dobândirea cunoștințelor necesare pentru accesarea și utilizarea site-ului web și a conținutului HOSSU AUTO RULATE SRL, precum și pentru costurile și cheltuielile aferente.

În plus, HOSSU AUTO RULATE SRL nu garantează faptul că site-ul web sau orice conținut, serviciu sau funcție ale site-ului www.hossuautomobile.ro vor funcționa neîntrerupt sau că orice defecte vor fi corectate sau că utilizarea site-ului va oferi rezultate specifice. Site-ul și conținutul sunt puse la dispoziție în modalitatea „ca atare” și în varianta disponibilă la momentul punerii la dispoziție.

De asemenea, HOSSU AUTO RULATE SRL nu își asumă nici o garanție, expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la orice garanție de acuratețe, integralitate, îndeplinire a obligațiilor, comerciabilitate sau potrivire pentru un anumit scop.